ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഷാഹീൻ സക്സസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കമ്പനി.

നാൻ ഫെംഗ് റോഡ്, ഫങ്ക്സിയാൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഷാങ്ങ്ഹായ്, ചൈന

ഫോൺ: 0086-17317571902 (Whatsapp)

ഇ-മെയിൽ: [email protected]

സ്കൈപ്പ്: li.ailsa35

വെബ്സൈറ്റ്:https://www.sewbc.com